Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


UU Sjælland Syd og folkeskoler i Vordingborg Kommune sætter forældresamarbejdet i centrum

[06.02.2017]

Projektet ”Mor, Far og Uddannelsesparatheden” er rettet mod de forældre, der sjældent deltager i aktiviteter vedrørende unge og uddannelse, som UU og folkeskolen tilbyder. I et tæt samarbejde mellem UU og alle folkeskoler i Vordingborg Kommune skal der udvikles metoder til at ruste forældrene bedre til at støtte deres børn i at blive uddannelsesparate.

Målgruppen for indsatsen er forældre til børn, som allerede i 7. klasse skønnes at være i farezonen for ikke at blive vurderet uddannelsesparate i 8. klasse. Indsatsen består i at udvikle og afprøve metoder, der fra 7. klasse inddrager forældrene, så de får sparring til bedre til at kunne understøtte deres børn i at blive uddannelsesparate. Målgruppen er særligt de forældre, det erfaringsmæssigt er svært at nå gennem de almindelige tilbud. Projektet bygger på den grundlæggende forudsætning, at forældrene er en ressource, og indsatsen skal afspejle denne tilgang. En indsats fra 7. klasse vil give muligheder for samarbejde med forældregruppen på et tidspunkt, hvor situationen er mere åben i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen.

Alle kommunens skoler inddrages

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem UU-vejledere, lærere, distriktssocialrådgivere, Brug for alle unge m.fl. Projektet skal også styrke samarbejdet fremover mellem de forskellige aktører, som arbejder med at understøtte, at de unge bliver uddannelsesparate og kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
I foråret 2017 gennemføres pilotprojekter rettet mod forældre med udgangspunkt i tre af kommunens skoler. Erfaringerne fra pilotprojekterne, og en interviewundersøgelse om forældrenes behov og ønsker til dialog og aktiviteter, skal danne udgangspunkt for udrulning af projektet på alle kommunens fem folkeskoler i skoleåret 2017/18. Undervejs i projektperioden vil der blive eksperimentet med forskellige tilgange på de enkelte skoler, men sigtet er at finde frem til koncepter, som i fremtiden skal kunne anvendes i Vordingborg Kommune og i hele UU Sjælland Syd.

Mange ikke-uddannelsesparate unge i Vordingborg Kommune
UU Sjælland Syd dækker kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg. I Vordingborg Kommune blev 40 % af eleverne i 8. klasse vurderet ikke-uddannelsesparate i 2016. På den baggrund har Børne-, Unge- og Familieudvalget i kommunen iværksat en særlig indsats, der skal sikre, at langt flere elever i kommunen bliver uddannelsesparate. Projektet Mor, Far og Uddannelsesparatheden spiller sammen med denne indsats. 
En del af BFAU’s lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet med UU Randers er en del af BFAU's vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledning af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate børn og unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektkontakt i UU Bornholm

Teamleder i Faxe og Vordingborg kommuner Lars Graversen
Mobil: 22 19 29 41
E-mail: lg@uuss.dk

 

Kontakt

 • Anette Ramsøe

  Annette Ramsøe
  Uddannelses-konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anram1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5641