Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


UU Randers sætter sammen med skoler fokus på forløb for ikke uddannelsesparate unge, hvor forældrene også skal inddrages

[27.01.2017]

I Randers Kommune går UU Randers sammen med fire folkeskoler og ungdomsskolen for at styrke ikke-uddannelsesparate elevers personlige og faglige kompetencer.

Projektet tager udgangspunkt i, at der er en fælles erkendelse hos UU-centrene og skolerne af, at der er behov for en bred indsats i hele kommunen for, at flere unge bliver uddannelsesparate og at et samarbejde mellem forskellige aktører vil styrke indsatsen.

UU-vejlederne, lærerne og ungdomsskolen er allerede i gang med at planlægge forløbene under projektet ”Klar, parat”, som er et samarbejde mellem UU Randers, fire folkeskoler og Randers Ungdomsskole. Der sigtes mod at udvikle et koncept, der kan anvendes af alle kommunens skoler. Fra begyndelsen skal der være fokus på at finde måder at inddrage forældrenes ressourcer.

Rammen for forløbene er ti møder for de unge på skolen af ca. to timers varighed. Nogle af møderne kan også være af ekskursioner. I første halvår af 2017 afholdes det første forløb på hver af de fire skoler. Forløbene tilpasses løbende og gentages i større skala i skoleåret 2017/18, hvorefter der udvikles et fælles koncept, der kan udbredes til alle kommunens skoler.

Forløb rettet mod elever i 8. klasse

Målgruppen er primært elever, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate på grund af mangelfulde personlige og sociale kompetencer. Det er en målgruppe, som i Randers i 2016 udgjorde 85 pct. af de elever, der blev vurderet ikke uddannelsesparate. Derfor har indsatsen netop fokus på personlige og sociale kompetencer. UU-vejledere, lærere og ungdomsskolelærere samarbejder om at udvikle forløbene. Der tages udgangspunkt i et karrierelæringsperspektiv, og forløbene skal have en motiverende og anderkendende tilgang til de unge.  Milife-konceptet vil også blive anvendt i forløbene, hvor ungdomsskolens Milife-instuktører inddrages som sparringpartnere og instruktører.

En del af BFAU’s lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Guldborgsund er en del af BFAU’s vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledningen af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Projektkontakt i UU Randers

Leder af UU Randers Morten Skivild: morten.skivild@randers.dk

 

Kontakt

 • Rasmus Forsberg Nielsen
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ranie2@stukuvm.dk
  Tlf. 2071 8495