Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


UU Guldborgsund vil fokusere på ungeinddragelse

[25.01.2017]

Brug for alle unge indgår nu i et samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning (UU) UU Guldborgsund om projektet ”Bussen til fremtiden”, hvor UU Guldborgsund vil fokusere på inddragelse af de ikke-uddannelsesparate unges egne oplevelser.

I projektet ”Bussen til fremtiden” vil UU Guldborgsund inkludere de unges ideer til, hvordan der kan skabes en vejledning, der sikrer bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse. I sidste ende er målet at styrke vejledningsindsatsen, så flere ikke-uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.

De unges egen fortælling

I projektet ”Bussen til fremtiden” vil der være et særligt fokus på at inddrage de unges egen fortælling og oplevelser, for at få bedre greb om, hvad der fungerer og ikke fungerer for de unge i vejledningsindsatsen. For at inddrage de unge vil UU Guldborgsund oprette ungetænketanke på fem udvalgte skoler bestående af skolens elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Gennem ungetænketankene indsamles de unges perspektiver på og ideer til, hvordan de unge selv mener at blive støttet bedst i overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Den viden, der hentes fra dialogmøderne i tænketankene, skal inddrages i de professionelles beslutningsprocesser og give inspiration til, hvordan man kan gå nye veje i vejledningsindsatsen. På den måde vil de unge, der deltager i tænketankene, give UU Guldborgsund større viden på området. Samtidig bidrager det til, at de unge får følelsen af at blive set og hørt og at deres mening er vigtig og har værdi.

Ungetænketanke

Aktiviteter i projektet ”Bussen til fremtiden” vil være centreret omkring ungetænketankene. Samtalerne med de unge i tænketankene vil kredse om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og udviklingen af de unges sociale og personlige kompetencer. Ungetænketankene skal bidrage til, at de unge bliver klogere på sig selv ved at sætte ord på de udfordringer, de møder i hverdagen. Samtidig kan ungetænketankene skabe et forum, hvor unge kan inspirere andre unge og i sidste ende blive klogere på tilgængelige og brugbare redskaber, som andre unge har taget i brug. UU Guldborgsund vil afvikle et kompetenceforløb for UU-vejlederne med fokus på anerkendende kommunikation og forskellige spørgeteknikker, der kan skabe en åben dialog og refleksion hos de unge, der deltager i ungetænketankene.

En del af BFAU’s lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Guldborgsund er en del af BFAU’s vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledningen af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Projektkontakt i UU Guldborgsund

Leder af UU Guldborgsund Ulla Petersen: ullap@uulf.dk

Indsatsansvarlig Thomas Nielsen: thomas@uulf.dk

 

Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804