Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Storskalaimplementering

Betegnelsen Storskalaimplementering dækker over, at FastholdelsesTaskforce indgår samarbejde i stor skala for at implementere fire allerede udviklede pædagogiske tilgange, metoder og værktøjer på grundforløb for derigennem at styrke fastholdelsen og den pædagogiske kvalitet.

Voksne lytter

I perioden 2013-2017 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler om implementering af fire forskellige pædagogiske værktøjer på erhvervsskolers grundforløbsafdelinger.

De fire værktøjer er alle udviklet under projektet Fastholdelseskaravanen, og målet er at implementere de enkelte værktøjer på flere skoler og over et længere forløb med en bred kompetenceudvikling af lærere og ledere.

De fire værktøjer er:

Hvert værktøj implementeres på 10 skoler fordelt i to klynger med 5 skoler hver.

De deltagende skoler vælger en eller flere grundforløbsafdelinger ud, hvor alle lærerne deltager i et forløb over ca. et skoleår. Forløbet køres af eksterne eksperter og veksler mellem kompetenceudvikling på seminarer og anvendelse i praksis med støtte af specialisterne. Derudover vil lærerne mødes i deres klynge for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Effekt og evidens

Effekten af værktøjet og metoden bliver i løbende fulgt af en forskningsbaseret evaluator således at implementeringen også kan bidrage til viden om, hvad der styrker læringen og virker på fastholdelsen af eleverne på erhvervsskolerne.

Hvilke skoler er med?

Skolerne på storskalaimplementeringen fordeler sig i ’klynger’ på hvert værktøj. Læs her, hvilke skoler der er med.

Læs mere

Fem erhvervsskoler har taget fat på arbejdet med motivationspædagogik, som det første af en række pædagogiske værktøjer

Fakato negativ blå