Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Skolesamarbejde

FastholdelsesTaskforce samarbejder med erhvervsskolerne for at skabe bedre uddannelsesmuligheder og øge fastholdelsen for målgruppen, der tæller de 15-25 årige unge.

Fakato uvm

Gennem samarbejdet med erhvervsskoler afprøves og udbredes fire forskellige pædagogiske metoder og værktøjer.

Arbejdet tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanen og retter sig mod to spor:

  • På spor 1 (Modelskoler): På dette spor har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med ni erhvervsskoler, hvor fastholdelsen er styrket gennem fokus på kvalitet i den pædagogiske ledelse. Dette er sket i sammenhæng med undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder anvendelse af allerede udviklede værktøjer, metoder og pædagogikker. Læs om indsatsen her
  • På spor 2 (Storskalaimplementering): På dette spor arbejder FastholdelsesTaskforcen med implementering af allerede udviklede værktøjer, metoder og pædagogikker i samarbejde med et større antal erhvervsskoler for derigennem at styrke fastholdelsen. Læs om indsatsen med Motivationspædagogik her, som er afsluttet. Resultater fra de øvrige indsatser vil kommende løbende i foråret 2017.

FastholdelsesTaskforcen gennemfører også netværksmøder, klyngemøder og konferencer med henblik på vidensdeling og gensidig inspiration. På baggrund af arbejdet i de to spor er det målet at få viden om effekterne af samarbejdet og de afprøvede metoder og værktøjer.

Resultaterne spredes til sektoren for erhvervsrettede uddannelser og andre relevante målgrupper.

 

Spor 1 – Modelskoler

Modelskoler er betegnelsen for et antal skoler, som samarbejder med FastholdelsesTaskforce om at styrke skolernes fastholdelse af eleverne, ved at øge kvaliteten i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i læringsrummet.

Læs mere om modelskoler

Spor 2 – Storskalaimplementering

Betegnelsen Storskalaimplementering dækker over, at FastholdelsesTaskforce indgår samarbejde i stor skala for at implementere fire allerede udviklede pædagogiske tilgange, metoder og værktøjer på grundforløb for derigennem at styrke fastholdelsen og den pædagogiske kvalitet.

Læs mere om Storskalaimplementering

Fakato negativ blå