Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforce skal bidrage til, at socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge begynder og gennemfører en erhvervsuddannelse.

FastholdelsesTaskforce er et fireårigt satspuljeprojekt, der afsluttes i sommeren 2017.

Indsatsen er landsdækkende og bygger på erfaringer fra projektet FastholdelsesKaravanen.

Gennem en række pædagogiske værktøjer er målet at styrke kvaliteten og pædagogikken på de erhvervsfaglige uddannelser med henblik på at skabe bedre uddannelsesmuligheder for udsatte unge.

Samarbejdet med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce samarbejder om kompetenceudvikling af ledere og lærere ved at afprøve og udbrede udvalgte pædagogiske metoder og værktøjer på et større antal erhvervsskoler.

Læs mere om skolesamarbejdet her.

Samarbejdet med specialisterne

Til at undervise og støtte deltagerne i de forskellige indsatser samarbejder FastholdelsesTaskforce med en række eksterne specialister.

Læs mere om specialisterne under de pædagogiske værktøjer.

Effekt og evidens

Effekten af indsatserne bliver løbende fulgt af en forskningsbaseret evaluator, så implementeringen også kan bidrage til viden om, hvad der fremadrettet styrker læringen og virker på fastholdelsen af eleverne på erhvervsskolerne.

Midtvejsevalueringens, der er foretaget af Rambøll Management Consulting og Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet, viser, at elevfastholdelsen er signifikant større på indsatsskolerne, der samarbejder med FastholdelsesTaskforcen sammenlignet med andre skoler. Desuden viser evalueringen også, at fastholdelseseffekten er størst for elever med lave karakterer fra grundskolen.

Læs hele midtvejsevalueringen her.

Fakta om FastholdelsesTaskforce
  • FastholdelsesTaskforcen består af et udgående konsulentkorps på fem personer samt en daglig leder.
  • Korpset er placeret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.
  • Målgruppen for indsatserne er primært unge mellem 15 og 25 år, der har potentiale for en erhvervsfaglig uddannelse, men som af forskellige grunde har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse.
  • FastholdelsesTaskforcen er finansieret af satspuljen.
  • Projektet afsluttes sommeren 2017.