Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Modelskoler

Ni modelskoler har samarbejdet med FastholdelsesTaskforcen om at styrke fastholdelse af eleverne ved at øge kvaliteten i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i læringsrummet.

Folk der skriver

Modelskoler – også kaldet spor 1 – er et samarbejde mellem FastholdelsesTaskforce og ni erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse i sammenhæng med undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Skolerne har arbejdet over cirka to år med et kvalitetsløft, der omfatter udvikling af den pædagogiske ledelse. Samtidig blev der implementeret udvalgte pædagogiske redskaber og metoder med tilhørende kompetenceudvikling af lærerne. Målet har været at styrke undervisningen, så den i højere grad involverer og imødekommer elevernes krav til differentiering for derigennem at reducere frafaldet på erhvervsskolerne.

Alle modelskolerne har kørt med værktøjet Pædagogisk ledelse.

Pædagogiske værktøjer, som modelskolerne har kunnet vælge
Læs om resultaterne af samarbejdet og download den tilhørende evaluering her.

Fakato negativ blå