Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Fakato

FastholdelsesTaskforce er et satspuljeprojekt med fokus på fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskoler.

Læs mere om projektet Kontakt en medarbejder

Skolesamarbejde

Fakato uvm

 

 

 

Vi samarbejder med en række erhvervsskoler om styrkelse af kvalitet og pædagogik på de erhvervsfaglige uddannelser.

Modelskoler

Folk der skriver

 

 

 

Vi har samarbejdet med i alt ni modelskoler om at øge kvaliteten i den pædagogiske ledelse og i undervisningen.

Storskalaimplementering

Voksne lytter

 

 

 

Vi samarbejder med i alt 4x10 skoler om 4 forskellige pædagogiske værktøjer.

Pædagogiske værktøjer

Gule sedler aka postits

 

 

 

Vi udvikler og implementerer pædagogiske værktøjer i samarbejde med skoler, forskere og eksterne konsulenter.

Værktøjernes synergi med EUD-reformen

lektiecafe pub

 

 

 

Her finder du en uddybning af FastholdelsesTaskforces indsatser i et reformperspektiv, som giver et indblik i værktøjernes synergi med EUD-reformen.

Fastholdelseskaravanen

 

 

 

Indsatsaktiviteterne under Fastholdelseskaravanen er afsluttet. Projektets fokus var at få flere, især etniske minoritetsunge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.