Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


UU Haderslev vil sikre et stærkt samarbejde om overgangen til ungdomsuddannelserne

[24.02.2017]

UU Haderslev er indgået i et projekt i samarbejde med Brug for alle unge (BFAU), der skal sikre en kvalificeret, fælles og systematisk samarbejde mellem skolerne, ungdommens uddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne i Haderslev. Målet er at skabe en god og tryg overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne for de unge i Haderslev.

Haderslev Kommune har gennem en årrække arbejdet på at styrke det tværgående samarbejde mellem de institutioner, som arbejder med unges uddannelse og udvikling. Det allerede eksisterende samarbejde har ikke været tilstrækkeligt systematiseret. På den baggrund har alle aktørerne været enige om, at der er et behov for at udvikle en kvalificeret og systematisk samarbejde, der hviler på et fælles grundlag med klare rollefordelinger.

UU Haderslev er i den forbindelse en central aktør og en naturlig tovholder. De har en bred berøringsflade, der går på tværs af de mange institutioner, instanser og tilbud, som unge møder i forbindelse med overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelserne.

Det overordnede mål for UU Haderslevs projekt ”Systematisk Overlevering mellem folkeskole og ungdomsuddannelse” (SOFU) er at få flere unge i Haderslev Kommune til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Dialog på tværs

Når UU Haderslev vil sætte fokus på at skabe en systematisk overleveringsstrategi, er det med henblik på, at den skal danne rammen for en solid og forpligtende dialog på tværs. Dette skal sikre, at vigtig viden om den unge ikke går tabt i overgangen fra fagprofessionel til fagprofessionel.

Projektet skal derfor udvikle et system, der indeholder strukturelle linjer mellem institutionerne, som skaber et nyt tværinstitutionelt afsæt for samarbejdet i kommunen.

Sideløbende med udarbejdelsen af et systematisk samarbejde styrkes to allerede eksisterende vejledningsindsatser, som er målrettet de ikke-uddannelsesparate unge. En af indsatserne har fokus på generelt at styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Den anden indsats har et særligt fokus på elever, der har brug for et fagligt løft for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet med UU Haderslev er en del af BFAU's vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledning af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af ikke-uddannelsesparate børn og unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektkontakt i UU Haderslev

Centerleder Mads Pedersen: madp@haderslev.dk

Kontakt

 • Rasmus Forsberg Nielsen
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ranie2@stukuvm.dk
  Tlf. 2071 8495