Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


UU Bornholms to nye projekter skal styrke vejledningsindsatsen

[03.02.2017]

Brug for alle unge har nu indgået samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Bornholm om at igangsætte to projekter, der trods deres forskelle begge har til formål at styrke vejledningsindsatsen for at få endnu flere ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

De to projekter involverer to forskellige grupper af unge, men skal samlet set bidrage til at styrke UU Bornholms vejledningsindsats. Hvor det ene projekt har fokus på 7. klasses elever med et bekymrende fravær, omhandler det andet projekt unge i ufaglært arbejde.

”COME BACK” – folkeskoleelever med bekymrende stort fravær

I det ene projekt, ”COME BACK”, har UU Bornholm – i tæt samarbejde med de deltagende skoler i projektet – fokus på elever i 7. klasse, der viser tegn på mistrivsel gennem et bekymrende fravær fra skolen. Projektet skal sikre et struktureret og koordineret samarbejde mellem UU Bornholm, fire udvalgte skoler samt kommunens Det Gule Team (gadeplansmedarbejdere og skole-/dagtilbudsrådgivere). Projektet skal udmunde i et praksisanvendeligt koncept, der skal sikre, at bekymrende fravær hos elever adresseres hurtigt, mere præcist og forebygges – uanset skole og årgang. Projektet ”COME BACK” skal i sidste ende forebygge ikke-uddannelsesparathed hos de unge, der grundet deres fravær er i risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparat.

Fokus på unge i ufaglært arbejde

Hvor UU Bornholms første delindsats fokuserer på unge med et bekymrende højt fravær, fokuserer den anden delindsats på unge uden påbegyndt eller afsluttet ungdomsuddannelse, som er i ufaglært arbejde. Baggrunden for dette projekt er en erkendelse af, at gruppen af unge med ufaglært arbejde er voksende, og der er en stigende bekymring for deres muligheder for fortsat selvforsørgelse som følge af presset på ufaglærte jobs. Målgruppen er for UU interessant, idet det må konstateres at den unge besidder nogle kompetencer og potentialer, der udnyttes i et lønnet job og ikke i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Spørgsmålet fra uddannelsesvejledningen er således kredset om, hvad der skal til, for at netop denne gruppe af unge udnytter deres potentiale i uddannelse i stedet for i beskæftigelse.  Derfor er et af formålene at øge kendskabet til gruppen af unge, der vælger ufaglært arbejde frem for en ungdomsuddannelse. Projektet indledes således med at lave en analyse, der skal give indsigt i de unges udfordringer, kompetencer, interesser og uddannelsesbehov. På baggrund af analysen dannes et gruppevejledningstilbud i samarbejde med ”Campus Bornholm” (ungdomsuddannelserne) og det lokale erhvervsliv med udgangspunkt i Bill Laws karrierelæringsteori. Projektet skal i sidste ende motivere de unge, der er i ufaglært arbejde, til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af BFAU’s lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Guldborgsund er en del af BFAU’s vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledningen af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Projektkontakt i UU Bornholm

Leder af UU Bornholm og indsatsansvarlig Gitte Hagelskjær Svart: gitte.svart@brk.dk

 

Kontakt

 • Rasmus Forsberg Nielsen
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ranie2@stukuvm.dk
  Tlf. 2071 8495