Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Inspiration og videndeling

[18.09.2017]

Ny online publikation om pilotprojekterne i forskningscirklerne.

Brug for alle unge (BFAU) har samlet erfaringerne fra pilotprojekterne i forskningscirklerne i en online publikation (pdf).

I online publikationen beskrives pilotprojekternes målgruppe, formål, arbejdsmetode, erfaringer og udfordringer. Fx kan du læse om Fraværstrappen, som er et værktøj udviklet til at nedbringe fravær i grundskolen blandt målgruppen ’unge fra uddannelsesfremmede miljøer’.

Derudover kan du læse om 13 andre projekter, hvor vejlederne har afprøvet forskellige indsatser inden for bl.a. gruppevejledning, opsøgende vejledning, bedre overdragelse fra grundskole til ungdomsuddannelse og tidlige UPV-samtaler.

Formålet med pilotprojekterne har været at give UU-centrene et kompetenceløft ved at skabe et rum til at nytænke og afprøve nye ideer i egen praksis. Samtidig har hensigten været at skabe et tættere samarbejde mellem UU-centrene, så de kan trække på hinandens erfaringer og dermed udvikle UU-sektoren.

Med den digitale publikation bliver projekternes viden og erfaringer gjort lettilgængelige. På den måde kan vejlederne nemt og hurtigt få overblik over pilotprojekterne og dermed bruge hinandens erfaringer til at udvikle og forny praksis med et forskningsbaseret afsæt.

Kontakt

 • Helene Valgreen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  heval1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5220